Gia tăng tuổi thọ cho máy biến áp

03/10/2016

Máy biến áp có cách điện chính là giấy cách điện và dầu Máy biến áp. Trong máy biến áp, dầu cách điện ngoài tác dụng làm mát Máy biến áp còn là cách điện chính của Máy biến áp. Các hiện tượng phát sinh bên trong Máy biến áp phản ánh trung thực chất lượng dầu Máy biến áp. Đặc biệt hàm lượng nước tăng cao trong dầu làm ẩm giấy cách điện cuộn dây, thẩm thấu vào vật liệu cách điện và làm suy giảm cách điện cuộn dây.

2
Với Máy biến áp vận hành đã lâu năm, khi giấy cách điện đã tới giai đoạn cuối của vòng đời thì độ bền cơ nhiệt của cách điện cũng suy giảm. Đồng thời với sự phân hủy dần của cách điện rắn, mật độ tạp chất trong dầu gia tăng, nhiệt độ chớp cháy của dầu Máy biến áp giảm và tăng khả năng phát sinh các điểm phóng điện cục bộ trong Máy biến áp.
Tuổi thọ của Máy biến áp có thể hiểu là tuổi thọ của giấy cách điện. Khi Máy biến áp đã vận hành lâu năm tới thời kỳ đại tu, công việc khi đó chủ yếu là thay thế các bộ phận hư hỏng và sấy khô lại cách điện rắn của cuộn dây. Việc đại tu Máy biến áp không những làm thay đổi tính chất cơ học của giấy cách điện mà còn làm giấy cách điện lão hóa với tốc độ nhanh hơn.

7

Tại những vị trí mà giấy hoặc dầu cách điện bị lão hóa hoặc bị thay đổi tính chất cơ lý xuất hiện hiện tượng vi phóng điện thường được gọi là phóng điện cục bộ. Nếu có nhiều điểm như vậy, chúng sẽ tạo thành chuỗi, thành nhánh. Theo thời gian, các điểm và các nhánh này sẽ lan rộng và phát triển, biên độ dòng và áp lớn dần lên tới một ngưỡng nào đó sẽ dẫn đến cháy nổ Máy biến áp.
Tóm lại, lão hóa Máy biến áp khô có thể định nghĩa là sự suy giảm của cách điện Máy biến áp, hay nói cách khác tuổi thọ của Máy biến áp khô phụ thuộc vào số lượng điểm phát sinh phóng điện cục bộ và biên độ phóng điện cục bộ trong Máy biến áp.
Để tăng tuổi thọ Máy biến áp người ta thường khuyến cáo vận hành MBA trong các điều kiện dưới danh định. Nhưng trong thực tế ngành điện, máy biến áp thường phải vận hành cả trong các điều kiện không mong muốn (quá tải, quá áp) bởi vậy tuổi thọ Máy biến ápthường thấp hơn nhiều so với tuổi thọ thiết kế.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu triển khai nhiều công nghệ mới giúp Máy biến áp vận hành được lâu dài. Một trong những công nghệ đó là sử dụng công nghệ siêu cao tần (UHF) để theo dõi và phát hiện các điểm phóng điện cục bộ mới phát sinh. Công nghệ UHF phát triển rất nhanh và được ứng dụng rộng rãi giúp đảm bảo các thiết bị điện, đặc biệt là Máy biến áp, vận hành an toàn, với độ tin cậy cao và nâng cao tuổi thọ vận hành Máy biến áp.